Το γραφείο μας διαθέτει ιδιόκτητο ψυκτικό θάλαμο καθώς και

χώρο παραμονής της σορού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

ENG