Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Το γραφείο Τελετών ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ  με την πείρα και το επαγγελματισμό που διαθέτει 63 χρόνια, μπορεί να σας απαλλάξει από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση να σας συμβουλέψει σωστά για κάθε περίπτωση από την στιγμή που θα συμβεί ο θάνατος του αγαπημένου σας πρόσωπου έως την ταφή του, είτε είναι ξαφνικός είτε αναμενόμενος.

Το γραφείο Τελετών ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ θα σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να κατατεθούν στις Δημοσιές Υπηρεσίες και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ENG